0-7727-8835

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกปฏิบัตินำเที่ยวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเมืองท่าข้าม ด้วยเส้นทางจักรยาน ชมศาลเจ้าพระยาท่าข้าม แม่น้ำสองสี(พุมดวง-ตาปี) พระหยกขาว สถานปฏิบัติธรรมฟูลมูลธรรมะ

ฝึกปฏิบัตินำเที่ยวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเมืองท่าข้าม ด้วยเส้นทางจักรยาน ชมศาลเจ้าพระยาท่าข้าม แม่น้ำสองสี(พุมดวง-ตาปี) พระหยกขาว สถานปฏิบัติธรรมฟูลมูลธรรมะ วันที่ 5 มิ.ย.59

 ฝึกปฏิบัตินำเที่ยวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเมืองท่าข้าม ด้วยเส้นทางจักรยาน ชมศาลเจ้าพระยาท่าข้าม แม่น้ำสองสี(พุมดวง-ตาปี) พระหยกขาว สถานปฏิบัติธรรมฟูลมูลธรรมะ วันที่  5 มิ.ย.59