0-7727-8835

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนและการเกษียนหนังสือราชการ ซึ่งดำเนินโครงการระหว่างวันที่16-17 พฤษภาคม2559

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนและการเกษียนหนังสือราชการ ซึ่งดำเนินโครงการระหว่างวันที่16-17 พฤษภาคม2559 บรรยาย และฝึกปฏิบัติ