0-7727-8835

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีส่งมอบพระให้กับชุมชนบ้านนางกำในวันที่ 14 พ.ค.2559

พิธีส่งมอบพระให้กับชุมชนบ้านนางกำในวันที่ 14 พ.ค.2559 ส่งมอบโดย รองผอ.วชส.ดร.พิเชตวุฒิน์ นิลละออ พร้อมด้วยบุคลากร ม.อ. และนักศึกษา รับมอบโดยนายอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้วมด้วยผู้นำชุมชนและชาว