0-7727-8835

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมสมโภชพระพุทธรูป "พระประธานอุโบสถกลางน้ำ"