0-7727-8835

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ประจำปี 2556

ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี