0-7727-8835

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต้ นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (รุ่น 4)

ศึกษาดูงานต่างประเทศ  ณ ประเทศเกาหลีใต้

นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (รุ่น 4) 

 ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2557 

วันที่20 ต.ค. 57

-ทัศนศึกษา วอมิโด ถนนวัฒนธรรมของเมือง นำท่านศึกษาจุดยุทธศาสตร์ที่นายพลแมกซ์อาเธอร์ ยกพลขึ้นบก -ทัศนศึกษา China Town

 

วันที่ 21 ต.ค. 57

ทัศนศึกษา เคียงกีโด –ดูงาน KIA – กิมจิ – เอเวอร์แลนด์

-ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทางธุรกิจและองค์การ และกระบวนการฯ ของบริษัทรถยนต์ KIA

-ศึกษาด้านการจัดการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ณ ศูนย์กิมจิ

-ทัศนศึกษาด้านการจัดการท่องเที่ยว และการจัดการทางด้านธุรกิจที่เอเวอร์แลนด์

 

วันที่ 22 ต.ค. 57

เคียงกีโด– Digital Pavillion – โซลทาวเวอร์ – เมียงดง –พิพิธภัณฑ์สามมิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง –ฮงแด

เดินทางเข้าสู่กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้

-ดูงานด้านการจัดการความรู้ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ ณ Digital Pavilion

-ทัศนศึกษาด้านการจัดการท่องเที่ยว ณ โซลทาวเวอร์ สัญลักษณ์ แห่งประเทศเกาหลีใต้

-ทัศนศึกษาด้านการจัดการธุรกิจและการค้า ณ ตลาดเมียงดง

-ทัศนศึกษาด้านการจัดการการท่องเที่ยวและการบริหารธุรกิจ ณ พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ ซึ่งเป็นต้นแบบในการแสดงที่ประเทศไทย

-ทัศนศึกษาด้านการจัดการการท่องเที่ยวและการบริหารธุรกิจที่ทันสมัย และไม่มีในประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง

-ทัศนศึกษาด้านการจัดการธุรกิจและการค้า ณ ย่านมหาวิทยาลังฮงอิกหรือฮงแด

 

วันที่ 23 ต.ค. 57

Duty Free – คลองชองแกชอน– พระราชวังเคียงบ็อค –ศูนย์สินค้าพื้นเมือง – สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย

-ทัศนศึกษาการจัดการธุรกิจและการท่องเที่ยว ณ Duty Free

-ทัศนศึกษาทางด้านการท่องเที่ยวการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ คลองชองแกชอน

-ทัศนศึกษาทางด้านการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ณ พระราชวังหลวงเคียงบ๊อค ศูนย์กลางการปกครองของราชอาณาจักรโชซอนในอดีต

 

-ศึกษาการจัดการธุรกิจและท่องเที่ยว ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง