0-7727-8835
การให้บริการของเรา
รู้จักศูนย์บริการวิชาการ
คำถามที่พบบ่อย
MOU
เครื่อข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัย ( MOU )
     

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ศูนย์บริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงาน การให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน และให้บริการในการพัฒนาสถานประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อย (SME) วิสาหกิจชุมชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการสนับสนุน การพัฒนาพื้นที่ในระดับปฏิบัติการและการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมสมโภชพระพุทธรูป "พระประธานอุโบสถกลางน้ำ"

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 งานสมโภชพระพุทธรูป “พระประธานอุโบสถกลางน้ำ”

พิธีสวดพระพุทธมนต์และเบิกเนตรพระประธานอุโบสถกลางน้ำ(เกาะผี)หาดนางกำ โดยมีผศ.ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร ผช.อธิการบดี ฝ่มยบริหารและอาคารสถานที่ ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ รองผอ.วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี และบุคลากรร

พิธีส่งมอบพระให้กับชุมชนบ้านนางกำในวันที่ 14 พ.ค.2559

พิธีส่งมอบพระให้กับชุมชนบ้านนางกำในวันที่ 14 พ.ค.2559 ส่งมอบโดย รองผอ.วชส.ดร.พิเชตวุฒิน์ นิลละออ พร้อมด้วยบุคลากร ม.อ. และนักศึกษา รับมอบโดยนายอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้วมด้วยผู้นำชุมชนและชาว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนและการเกษียนหนังสือราชการ ซึ่งดำเนินโครงการระหว่างวันที่16-17 พฤษภาคม2559

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนและการเกษียนหนังสือราชการ ซึ่งดำเนินโครงการระหว่างวันที่16-17 พฤษภาคม2559 บรรยาย และฝึกปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัตินำเที่ยวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเมืองท่าข้าม ด้วยเส้นทางจักรยาน ชมศาลเจ้าพระยาท่าข้าม แม่น้ำสองสี(พุมดวง-ตาปี) พระหยกขาว สถานปฏิบัติธรรมฟูลมูลธรรมะ

ฝึกปฏิบัตินำเที่ยวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเมืองท่าข้าม ด้วยเส้นทางจักรยาน ชมศาลเจ้าพระยาท่าข้าม แม่น้ำสองสี(พุมดวง-ตาปี) พระหยกขาว สถานปฏิบัติธรรมฟูลมูลธรรมะ วันที่ 5 มิ.ย.59

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558 ลำดับคณะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2557 การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย ข้อมูลบัณฑิต

พีธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.อ. 13-15 พ.ย.2558

จัดโครงการเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 18 (1/2557)

วันที่ 30 มกราคม 2558 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมทางไกล ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ

ระหว่างวันที่ 6 - 10 มกราคม 2558

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต้ นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (รุ่น 4)

งานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ประจำปี 2556

ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี